Pages

Friday, November 13, 2009

Mohabbat Seekh Kar Karna

Mohabbat seekh kar karna,
Ke bin seekhe mohabbat ka safar dushwar hota hai,
Gireban taar hota hai,
Kabhi inkar hota hai,
Kabhi ikrar hota hai,

Mohabbar seekh kar karna,
Ke bin seekhe mohabbat to srabon ki kahani hai,
Dukhon ki raj-dhani hai,
Jo kal ban jayega badal,
Yeh dariya ka woh pani hai,

Mohabbat seekh kar karna,
Ke bin seekhe mohabbat to azab-e-zindgi thehri,
Sarab-e-zindgi thehri,
Na ho takmeel jiski woh
Kitab-e-zindgi thehri,
Isi khatir to kehta hoon,

Kisi Ustaad-e-kamil se,
Mohabbat Seekh kar karna...!!!

No comments:

Post a Comment